Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area

ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
Poland

Primary METREX contacts

Michał Glaser
CEO
dr hab. Jakub Szlachetko
Development Coordinator